Zaoczne Licea Uzupełniające i Zaoczne Licea Ponadgimnazjalne w LIPUSZU, KWIDZYNIE, LUBICHOWIE, SKARSZEWACH, ŻUKOWIE, LĘBORKU, PUCKU, SIERAKOWICACH,

w ramach realizowanego projektu europejskiego:

„KSZTAŁCENIE USTAWICZNE - SZANSĄ NA TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

zapraszają do zapisu na rok szkolny 2011/2012.


NIE TRAĆ CZASU, PODNOŚ KWALIFIKACJE, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !


Zającia rozpoczynają się w październiku 2011r.
Zapraszamy do naszych szkół, adresy w zakładce ODDZIAŁY.

Bezpłatna nauka --- zajęcia prowadzone w formie e-learningowej, na odległość --- szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych --- zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna --- elastyczny plan zajęć, sami decydujecie czego i kiedy się uczycie --- potwierdzenie udziału w projekcie unijnym.

Postępy w realizacji projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na Twoją przyszłość”.


W wyniku przeprowadzonej rekrutacji poprzedzonej kampanią promocyjną do projektu realizowanego w ramach POKL pt.”Kształcenie ustawiczne szansą na Twoją przyszłość” przystąpiło 412 beneficjentów w tym jedna osoba niepełnosprawna.

Beneficjenci wraz z nauczycielami zostali przeszkoleni w zakresie poruszania się i korzystania z platformy e-learningowej. W celu poprawy jakości kształcenia wśród beneficjentów i nauczycieli przeprowadzono ankiety ewaluacyjne. Dzięki temu mogliśmy na bieżąco reagować na trudności naszych słuchaczy i eliminować niektóre problemy.

W ramach projektu zorganizowano dla Beneficjentów szkolenie z ekspertem w celu wyjaśnienia Beneficjentom perspektywy równości płci w nurcie procesów gospodarczych jak elastyczne formy zatrudnienia i organizacja czasu pracy ułatwiają godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

W lutym 2011 roku odbyła się sesja egzaminacyjna, w której tylko 15 osób nie zostało promowanych na kolejny semestr, a 7 osób dołączyło do projektu w wyniku przeniesienia z innych szkół i chęci kontynuacji przerwanej nauki.

Obecnie trwają usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w formach szkolnych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy.

Doradztwo obejmuje wzór ścieżki kształcenia formalnego zakończone uzyskaniem potwierdzenia wykształcenia w kontekście aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy, co ma pomóc w wyborze ścieżki kariery przez każdego Beneficjenta skierowanej na aktywizację edukacyjną w oparcie o indywidualne doświadczenie zawodowe.

Copyright © 2010-2011 Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni Sp. z o.o.